NÁZEV ŠKOLY:  Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vašatova 1438, příspěvková organizace
ADRESA ŠKOLY:  Vašatova 1438, Kladno, 27201
JMÉNO ŘEDITELE ŠKOLY:  Mgr. Blanka Vondrová
IČ:  71294465

Odloučené pracoviště Mateřská škola Plzeňská 3129 tel. 312 660 866, 731 516 155

ZÁSTUPCE  ŘEDITELE  MŠ :  Marcela Frýdlová

 

mskladnoplzenska@gmail.com

 

Ve třídě   A BERUŠKY se Vašim dětem budou věnovat paní učitelky:

                                             Miloslava Červená a Michaela Nodlová

 Ve třídě  B RYBIČKY  se  Vašim dětem budou věnovat paní učitelky:

                                             Lucie Godešová a Daniela Otradovcová

 Ve třídě  C Sluníčka  se  Vašim dětem budou věnovat paní učitelky

                                                   Mária Chocholáčková a Marcela Frýdlová

 

 

   Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vašatova 1438,                  

    příspěvková organizace

 

    Vašatova 1438, Kladno 272 01

tel. 312 247 200

www.zskladnovasatova.cz

e-mail: 11zskladno@seznam.cz

IČO 712 94 465

 


Společné vzdělávání dětí a žáků, profesní rozvoj pedagogů a spolupráce s rodiči
CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0005522
je spolufinancován Evropskou unií
Rozvoj v oblasti společenského  a základního vzdělávání, podpora profesního růstu pedagogických pracovníků v oblastech čtenářská a matematická gramotnost, cizí jazyky a inkluze, systematická spolupráce s rodiči

 

 

PLACENÍ ŠKOLNÉHO A STRAVNÉHO

č.účtu : 115- 3545240227/0100

Platbu prosím proveďte do 20. v měsíci.

Děkujeme za včasnou a přesnou platbu