Projekt :

Společné vzdělávání dětí a žáků, profesní rozvoj pedagogů a spolupráce s rodiči
CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0005522
je spolufinancován Evropskou unií
Rozvoj v oblasti společenského  a základního vzdělávání, podpora profesního růstu pedagogických pracovníků v oblastech čtenářská a matematická gramotnost, cizí jazyky a inkluze, systematická spolupráce s rodiči

  1. tematické setkání s rodiči

Vážení rodiče, srdečně Vás zveme na setkání s Mgr. Ivetou Sedláčkovou, učitelkou 1.třídy ZŠ, které se uskuteční

dne 15. 2. 2018 od 15,30 hod. v budově mateřské školy.

Témata setkání:
Připravenost dětí na vstup do ZŠ, předškolní zralost, usnadnění přechodu dětí do základní školy.

 

Nabízíme rodičům odpolední setkání  s  Mgr. Martinou ŠVANDOVOU,  pracovnicí  pedagogicko-psychologické poradny STEP.

Setkání proběhnou v MŠ. Prosíme, rodiče o nahlášení zájmu.

  1. 3. od 15,30 Předškolní zralost
  2. 4. od 15,30 Příčiny nerovnoměrného vývoje v předškolním věk
  3. 4. od 15,30 Vývoj řeči v předškolním  věku

Těšíme se na společná setkání.

 

 

 

Ve třídě   A BERUŠKY se Vašim dětem budou věnovat paní učitelky:

                                             Miloslava Červená a Marcela Frýdlová

 

 Ve třídě  B RYBIČKY  se  Vašim dětem budou věnovat paní učitelky:

                                             Eva Chalupová a Daniela Otradovcová

 

 Ve třídě  C Sluníčka  se  Vašim dětem budou věnovat paní učitelky:

                                           Mária Chocholáčková a Lucie Godešová

NÁZEV ŠKOLY:  Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vašatova 1438, příspěvková organizace
ADRESA ŠKOLY:  Vašatova 1438, Kladno, 27201
JMÉNO ŘEDITELE ŠKOLY:  Mgr. Blanka Vondrová
IČ:  71294465

Odloučené pracoviště Mateřská škola Plzeňská 3129 tel. 312 660 866, 731 516 155

ZÁSTUPCE  ŘEDITELE  MŠ :  Marcela Frýdlová

mskladnoplzenska@gmail.com

 

PLACENÍ ŠKOLNÉHO A STRAVNÉHO

č.účtu : 115- 3545240227/0100

Platbu prosím proveďte do 20. v měsíci.

Děkujeme za včasnou platbu