NÁZEV ŠKOLY:  Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vašatova 1438, příspěvková organizace
ADRESA ŠKOLY:  Vašatova 1438, Kladno, 27201
JMÉNO ŘEDITELE ŠKOLY:  Mgr. Blanka Vondrová
IČ:  71294465

Odloučené pracoviště Mateřská škola Plzeňská 3129 tel. 312 660 866, 731 516 155

ZÁSTUPCE  ŘEDITELE  MŠ :  Marcela Frýdlová

mskladnoplzenska@gmail.com

Ve třídě   A BERUŠKY se Vašim dětem budou věnovat paní učitelky:

                                             Miloslava Červená a Marcela Frýdlová

 Ve třídě  B RYBIČKY  se  Vašim dětem budou věnovat paní učitelky:

                                             Eva Chalupová a Daniela Otradovcová

 Ve třídě  C Sluníčka  se  Vašim dětem budou věnovat paní učitelky

 

 

Informace k zápisu pro školní rok 2018/19

 

Rozhodnutí o přijetí uchazeče bude oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů
pod registračním číslem na webových stránkách školy a na přístupném místě ve škole.
A to ve skleněné nástěnce u vstupu do areálu MŠ dne 1. 6. 2018

   Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vašatova 1438,                  

    příspěvková organizace

 

    Vašatova 1438, Kladno 272 01

tel. 312 247 200

www.zskladnovasatova.cz

e-mail: 11zskladno@seznam.cz

IČO 712 94 465

 

 

Seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem přijatých k předškolnímu vzdělávání

V souladu s ustanovením § 34 odst. 3 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vašatova 1438, příspěvková organizace zveřejňuje seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem přijatých k předškolnímu vzdělávání na mateřské škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřské škola Kladno, Vašatova 1438, příspěvková organizace, ve školním roce 2018/2019.

 

registrační číslo přidělené uchazeči výsledek přijímacího řízení registrační číslo přidělené uchazeči  

výsledek přijímacího řízení

1 přijat k předškolnímu vzdělávání 26 přijat k předškolnímu vzdělávání
4 přijat k předškolnímu vzdělávání 28 přijat k předškolnímu vzdělávání
5 přijat k předškolnímu vzdělávání 29 přijat k předškolnímu vzdělávání
7 přijat k předškolnímu vzdělávání 32 přijat k předškolnímu vzdělávání
8 přijat k předškolnímu vzdělávání 36 přijat k předškolnímu vzdělávání
9 přijat k předškolnímu vzdělávání 37 přijat k předškolnímu vzdělávání
10 přijat k předškolnímu vzdělávání 38 přijat k předškolnímu vzdělávání
12 přijat k předškolnímu vzdělávání 39 přijat k předškolnímu vzdělávání
14 přijat k předškolnímu vzdělávání 47 přijat k předškolnímu vzdělávání
18 přijat k předškolnímu vzdělávání 52 přijat k předškolnímu vzdělávání
20 přijat k předškolnímu vzdělávání 53 přijat k předškolnímu vzdělávání
25 přijat k předškolnímu vzdělávání 54 přijat k předškolnímu vzdělávání
  55 přijat k předškolnímu vzdělávání

 

V Kladně 1. 6. 2018                                                                         Mgr. Blanka Vondrová

ředitelka školy

 

Seznam bude zveřejněn nejméně po dobu 15-ti dnů.

 

V případě přijetí zákonný zástupce doloží potvrzení pediatra o řádném očkování dítěte.

 

Prosím, zákonné zástupce přijatých dětí, aby si vyzvedli nebo stáhli na stránkách školy

(www.mskladnoplzenska.cz) evidenční list dítěte a přinesli ho vyplněný a potvrzený od pediatra na informativní schůzku,

která se bude konat 13. 6. 2018 od 15 hodin v MŠ.

Prosím, zákonné zástupce nepřijatých dětí, aby si vyzvedli rozhodnutí o nepřijetí osobně v MŠ nebo mu bude zasláno poštou.

                                                                                                                                                                                                                          Děkuji

                                                                                                                                                                                                                            

                             Evidenční list s hlavičkou                                                                                                                                                                                                            


Společné vzdělávání dětí a žáků, profesní rozvoj pedagogů a spolupráce s rodiči
CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0005522
je spolufinancován Evropskou unií
Rozvoj v oblasti společenského  a základního vzdělávání, podpora profesního růstu pedagogických pracovníků v oblastech čtenářská a matematická gramotnost, cizí jazyky a inkluze, systematická spolupráce s rodiči

Projekt :
Společné vzdělávání dětí a žáků, profesní rozvoj pedagogů a spolupráce s rodiči
CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0005522
je spolufinancován Evropskou unií
Rozvoj v oblasti společenského  a základního vzdělávání, podpora profesního růstu pedagogických pracovníků v oblastech čtenářská a matematická gramotnost, cizí jazyky a inkluze, systematická spolupráce s rodiči

 

  1. tematické setkání s rodiči

Vážení rodiče, srdečně Vás zveme na setkání s Mgr. Martinou Švandovou, pracovnicí pedagogicko psychologické poradny STEP, které se uskuteční

dne 17. 5. 2018 od 15,30 hod. v budově mateřské školy.

Témata setkání:
Příčiny nerovnoměrného vývoje v předškolním věku 2

Těšíme se na společná setkání.

 

 

 

 

 

PLACENÍ ŠKOLNÉHO A STRAVNÉHO

č.účtu : 115- 3545240227/0100

Platbu prosím proveďte do 20. v měsíci.

Děkujeme za včasnou a přesnou platbu