Informace o mateřské škole

Mateřská škola je škola s celodenním provozem od 6.30 do 16.30 hodin.
Kapacita mateřské školy je 78 dětí, které jsou rozděleny do tří tříd: Sluníčka, Berušky, Rybičky.

Zaměstnanci:

 

třída Sluníčka

Mária Chocholáčková
třídní učitelka

Marcela Frýdlová
zástupkyně ředitelky

třída Berušky

Miloslava Červená
třídní učitelka
 

 

 

 

 

 

 

 

Michaela Nodlová
třídní učitelka

 

třída Rybičky

Daniela Otradovcová
třídní učitelka

Lucie Godešová
třídní učitelka

 

Vedoucí školní jídelny a školnice : Věra Vybíralová

Vedoucí kuchařka: Jana Opltová

Pomocná kuchařka: Marcela Vyktorinová

Uklízečky: Martina Suldovská, Jana Kináčová