Informace rodičům

 

Vánoční besídky v jednotlivých třídách

A třída Berušky 10.12.2019 od 15.15.

B třída Rybičky 9.12.2019 od 15.15.

C třída Sluníčka 12.12.2019 od 15.15.

 

 

 

Provoz MŠ je od 6.15 hod do 16,45 hod.

Pracovní doba vedoucí školní stravovny

Pondělí   – Pátek

6,30  –   15,00

     Ceny stravného         

Děti od 3 do 6 let

Přesnídávka……………………    7.- Kč

Oběd……………………………     18,- Kč

        Svačina……………………………    6, -Kč

Denní stravné…………………. 31,-Kč  

                      

Děti nad 6 let

Přesnídávka…………………………   8,-Kč

Oběd……………………………………20,- Kč

Svačina………………………………..   7,- Kč

Denní stravné……………………… 35,-Kč

 

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ                          

pro školní rok 2019 – /2020 částku 590,-Kč

Podle zákona ze dne 20.11.2011 se mění zákon 561/2004 o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů a § 123 odst.2. ve vzdělání v posledním ročníku MŠ a odkladu školní docházky, MŠ poskytuje bezplatně Neplatí pro děti se zdravotním postižením. Školné a stravné plaťte prosím bankovním převodem pod svým variabilním symbolem. Posílejte správnou částku vždy do 20.dne v měsíci.

číslo účtu školy     115- 3545240227/0100

Děkuji Věra Vybíralová    vedoucí ŠJ

                                    

Informace k cvičení DĚTI NA STARTU

Cvičení začíná ve středu 2. 10.  2019 v 15,45. Prosím, přiveďte děti do třídy A Berušky v 15,30. Děti, které budou ve školce, si paní učitelky vyzvednou ze tříd. Cvičení nebude o školních prázdninách- 30.10.

Rozcházet se budou děti ze třídy A, po ukončení cvičení v 16,45.

Prosím, vyzvedněte si děti včas!

Na cvičení budou děti potřebovat:

Tepláky nebo legíny nebo šortky, tričko děti dostanou – cvičební úbor si děti nechají ve školce.

Pití v podepsané lahvi.                    

                                                         Děkujeme za spolupráci

Dokumenty MŠ

Školní řád

Provozní řád zahrady

Organizace školního roku 2019/2020

Poznáváme mozaiku života

 

Přílohy školního řádu

Režim dne

 

 

 

 

Dokumenty jsou platné pro školní rok 2019/2020.