Jídelníček

Jídelní lístek od 09.12.2019 do 13.12.2019

Pondělí 9.12.2019

Přesnídáv.celozrnné pečivo, budapešťský krém, mléko, ovoce
obsahuje alergeny: 01,03,07
Polévka  celerová
obsahuje alergeny: 01,03,07,09
Oběd     hejk, bramborová kaše, okurka, mošt
obsahuje alergeny: 01,03,04,07
Svačina  chléb, pomazánka z olejovek, čaj, zelenina
obsahuje alergeny: 01,03,04,07,10

Úterý 10.12.2019

Přesnídáv.chléb, šunková pěna, mléko, ovoce
obsahuje alergeny: 01,03,07,10
Polévka  rajská s rýží
obsahuje alergeny: 01,03,07
Oběd     jahodový kynutý knedlík, mošt
obsahuje alergeny: 01,03,07
Svačina  chléb, máslo, rajče, čaj, zelenina
obsahuje alergeny: 01,03,07

Středa 11.12.2019

Přesnídáv.chléb,pomazánka zeleninová s vejci, mléko, ovoce
obsahuje alergeny: 01,03,07,10
Polévka  pórková s kapáním
obsahuje alergeny: 01,03,07
Oběd     moravský vrabec, špenát, br. knedlík, sirup
obsahuje alergeny: 01,03,07,10
Svačina  čokoládový pudink, piškot, čaj, zelenina
obsahuje alergeny: 01,03,07

Čtvrtek 12.12.2019

Přesnídáv.ovocné pyré, mléko, ovoce
obsahuje alergeny: 01,03,07
Polévka  špenátová
obsahuje alergeny: 01,03,07
Oběd     rizoto, dýňový kompot
obsahuje alergeny: 01,03,07
Svačina  chléb, pomazánka z tavených sýrů, čaj, zelenina
obsahuje alergeny: 01,03,07

Pátek 13.12.2019

Přesnídáv.celozrnné pečivo, pomazánka z játrového sýra, mléko, ovoce
obsahuje alergeny: 01,03,07
Polévka  gulášová polévka
obsahuje alergeny: 01,03,07
Oběd     čočka na kyselo, vejce, okurka, sirup
obsahuje alergeny: 01,03,07
Svačina  těstovinový salát, čaj, zelenina
obsahuje alergeny: 01,03,07,10

—————————————————————

Seznam alergenů:

  • 01Obiloviny obsahující lepek
  • 09Celer
  • 03 Vejce
  • 10 Hořčice
  • 07 Mléko
  • 04 Ryby

    změna jídelníčku vyhrazena

 

 

 

 

Od 13. 12. 2014 bude novou povinností všech zařízení veřejného stravování označovat v hotových pokrmech alergeny, které mohou způsobit u některých strávníků alergii na určité potraviny.

Alergeny budou vyznačeny na jídelním lístku. Seznam základních alergenů najdete na nástěnce u jídelního lístku nebo na webových stránkách školky.

Děkujeme za pochopení

Označování alergenů je legislativně stanoveno na datum 13.12.2014 v souladu s potravinovým právem.

Odvolání na legislativu:

EU-2000/13 do 13.12.2014, a pak nahrazena EU-1169/2011 článek 21

ČR -Vyhláška 113/2005 Sb. O způsobu označování potravin a tabákových výrobků § 8 odstavec 10.

Předpisy stanovující specifické požadavky na označování alergenových složek, u kterých je vědecky prokázáno, že vyvolávají u spotřebitelů alergie nebo nesnášenlivost představující nebezpečí  pro zdraví. Je tedy požadováno, aby veškeré složky byly zřetelně označeny názvem příslušné alergenní složky, pokud není přímo v názvu potraviny nebo jídla.

ALERGENY V POTRAVINÁCH

Specifikace alergenů:

Různé druhy alergií postihují až 30% populace a na alergii není lék.

Každý jedinec musí zjistit podle příznaků, jaké potraviny se příště vyvarovat, jedině voda není alergenní.

Vysvětlení:

Alergeny jsou přirozeně se vyskytující látky bílkovinné povahy, které způsobují u přecitlivělých jedinců nepřiměřenou reakci imunitního systému (IS), která může vyústit až k anafylaktickému šoku. V podstatě se jedná o poruchy imunity, kdy normálně neškodné látky fungují negativně – jako alergeny a jsou napadány imunologickou obranou organismu.

Alergická reakce:

Spočívá v tom, že IS reaguje tvorbou protilátek – bílkovin, které se specificky navazují na alergeny a tak je deaktivují a vylučují z organismu.  Existují různé druhy protilátek, jedna z nich, která vyvolává alergické reakce je Imunoglobin E = IgE. Protilátka IgE se sama váže na alergeny a vyvolává alergickou odezvu. Při alergické reakci zajišťuje IgE uvolňování signálních molekul do krevního řetiště, čímž okamžitě vyvolává symptomy typické pro potravní alergii. Nástup je rychlý po požití nebo přítomnosti v prostředí. Zpravidla 1 hodinu po požití.

Projevy alergické reakce: kýchání, svědění, kopřivka, otoky, nadýmání, dýchací potíže, svědění rtů a úst, nevolnost, křeče, průjmy – to je výčet relativně reakce, může ale vyústit výjimečně k anafylaktickému šoku.

Většinou zanikají v souladu a narůstajícími roky.

Intolerance – averze:

Je to též nepříjemná reakce, její nástup trvá delší dobu a projevuje se nadýmáním, průjmem nebo zácpou. Symptomy potravinové intolerance vznikají delší dobu a nezahrnují imunitní odezvu – nadýmání, průjem nebo zácpu. Nejedná se o alergickou reakci.

Prahové hodnoty:

Minimální množství alergenu nezbytného pro vyvolání alergické reakce se označuje jako prahová hodnota. Každý jedinec má jiný práh, takže nelze objektivně stanovit univerzální hodnotu.

Běžné potravinové alergeny:

Mohou vyvolat všechny potraviny, ale EU specifikovalo 14 hlavních potenciálních alergenů, které  podléhají legislativnímu značení. Za další alergeny lze považovat též, jablka, hrušky, meruňky, broskve, jahody, rajčata, špenát, aromatické byliny, ale ty neznačíme.

Označení nebalených potravin = zhotovených pokrmů ve školních jídelnách

Značení alergenů je pouze informační požadavek:

Tato povinnost se týká všech výrobců potravin, všech článků veřejného stravování, jako např. restaurací, jídelen, nemocnic, sociálních ústavů, prodejen, pekáren atd. Dne 13.12.2014 bude povinnost při nákupu potravinářských výrobků nebo jídel ve veřejném stravování vyznačit u výrobku stanovený alergen, který obsahuje.

Školním jídelnám se v tomto ohledu nechává prostor při aplikaci tohoto ustanovení, zejména s ohledem na charakter a druh konkrétního školského zařízení, kterého se označení přítomnosti alergenní složky týká.

Zákonné ustanovení určuje vedoucím jídelen „jasně a zřetelně označit“, není sice nijak blíže specifikováno, lze však obecně odvodit, že se jedná o takové označení, které bude strávníka dostatečně jasným způsobem informovat o tom, že je alergenní složka v potravině přítomna nebo že některá složka pochází z alergenů uvedeném ve zmíněném seznamu legislativně značených alergenů.

Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto skutečnost si musí každý strávník sám uhlídat. Není možné se věnovat při výrobě jídel strávníkům s potravinovou alergií jednotlivě, takže případným žádostem bude vyhověno na základě lékařského potvrzení a pouze po domluvě s vedoucí jídelny. Jídelna má pouze funkci informační.

Označení přítomnosti alergenu bude vyznačeno na jídelním lístku slovně nebo číslem označující alergen. Pokud bude zvolené číselné označení, bude v blízkosti jídelního lístku seznam legislativně stanovených alergenů s označením čísla, které je přeneseno na jídelní lístek. Přítomnost alergenu bude přenesena z receptur a ingrediencí, které byly použity při výrobě jednotlivých pokrmů ve školní jídelna